بسته‌ی کامل (فتوشاپ از صفر تا درآمد + جادوی ادیت + جادوی فتومونتاژ)

2270000 تومان 1890000 تومان

شامل 3 دوره‌ی آموزشی بسیار کاربردی در تمام زمینه‌های فتوشاپ (کاملترین بسته آموزشی فتوشاپ ایران)

+ کلی مثال و پروژه‌های کاربردی

برای موفقیت در فتوشاپ

بسته‌ی کامل (فتوشاپ از صفر تا درآمد + جادوی ادیت + جادوی فتومونتاژ)

2270000 تومان 1890000 تومان